česky  čs
english  en
Měřicí technika (2221100)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:01.12.2010
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:10Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní rozdělení měřených veličin. Modelová podobnost. Měření základních fyzikálních veličin proudící tekutiny. Aerodynamické tunely. Základy měření v lopatkových strojích. Měřící metody, vlastnosti měřících zařízení. Sběr a vyhodnocení dat. Exkurze do vývojových a sériových zkušeben leteckých motorů.(Pro zaměření individuálního studia Letecké motory)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)