česky  čs
english  en
Aerodynamika nízkých rychlostí (2221107)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kinematika tekutin. Základní zákony vířivého proudění , potenciální proudění. Základní popisy proudění, skládání jednoduchých případů, konformní zobrazení. Mezní vrstva, základní vztahy vazného proudění, rovnice mezní vrstvy. Řešení laminární a turbulentní mezní vrstvy. Aerodynamické profily. Teorie profilů založená na komplexním potenciálu a konformní transformaci, metoda singularit. Vliv mezní vrstvy na vlastnosti profilů. Aerodynamika křídla, teorie nosné čáry. Prandtlova rovnice křídla. Glauertovo řešení, Multhopovo řešení. Schrenkova metoda, maximální vztlak křídla. Síly a momenty působící na křídlo, vzájemný vliv křídla a blízkých těles.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Brož V.: Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT, 1981
Richard S. Shevell: Fundamentals of Flight, Prentice Hall, Inc., 1983
Barnes W. McCormick: Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics, John Wiley and Sons, Inc., 1979
John J. Bertin - Michael L. Smith: Aerodynamics for Engineers,
Schlichting: Boundary Layer Theory,
John D. Anderson, Jr.: Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill, Inc., 1991
Arnold M. Knethe -Chuen-Yen Chow: Bases of Aerodynamic Design
Anderson, J. D. Jr., : Introduction to Flight. McGraw-Hill, New York, 2005
Phillips, W. F. : Mechanics of Flight. John Wiley & Sons, 2004
Bertin, J. J., : Aerodynamics for Engineers. Prentice-Hall, 2002
Požadavky
Mechanika tekutin
Aerodynamika.
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)