česky  čs
english  en
Aeroelasticita (2221119)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aeroelastické jevy: historický přehled vzniku, fyzikální podstata, rozbor u leteckých konstrukcí. Elastomechanické vlastnosti konstrukce, nosník. elastická plocha, příčinkoví činitelé, příčinková funkce, matice tuhosti. Statické aeroelastické jevy: přerozdělení zatížení, účinnost kormidel, stabilitní úloha torzní divergence plochy, vliv šípu. Dynamika netuhé konstrukce: pohybové rovnice netuhého tělesa, vlastní kmity, konstrukční tlumení. Základy nestacionární aerodynamiky. Dynamická aeroelasticita: rovnice flutteru, vliv Machova čísla na kritickou rychlost flutteru, buffeting.
Osnova
1. Úvod, Historický přehled výskytů aeroelastických jevů v letectví i dalších průmyslových oborech
2. Zpětná vazba deformace konstrukce na zatížení. Tuhost konstrukce
3. Statické aeroelastické jevy
4. Torzní divergence nosné plochy, model charakteristického řezu.
5. Účinnost a reverze řízení, model charakteristického řezu.
6. Nosníkový model statických aeroelastických jevů
7. Dynamické aeroelastické jevy
8. Základy nestaionární aerodynamiky
9. Flutter, model charakteristického řezu
10. Vícestupňové modelování MKP aeroelastických jevů
11. Hmotové vyvažování a tlumiče řídicích ploch
12. Předpisy a průkazy fluttrové odolnosti konstrukce
13. Servoelasticita, aktivní řízení, smart structures.
Osnova cvičení
1.Úvod do aeroelasticity
2.Statická a dynamická aeroelasticita. Fyzikální veličiny.
3.Příklady jevů a konkrétní úlohy. Vstupy a výstupy řešení
4.Získávání vstupních podkladů - pozemní frekvenční zkoušky
5.Flutter
6.Účinnost a reverzace řízení
7.Torzní divergence
8.MKP Aeroelastická analýza
9.Exkurze - praktická ukázka
Literatura
S. Slavík: Aeroelasticita leteckých konstrukcí, skripta ČVUT 1997, ISBN 80-01-01415-0
V. Daněk: Aeroelasticita, skripta. VUT Brno 1987
Hodges,D.H, Pierce G.A.: Introduction to Structural Dynamics and Aeroelasticity, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-80698-4
Z. Kopřiva, J. Maleček: Aeroelasticita, učebnice U-904, VAAZ Brno 1987
Fursching H .W.: Grunlagen der Aeroelastik, Springer Verlag, Berlin 1974 (ruský překlad: Osnovy aerouprugosti, Mašinostrojenie, Moskva 1984)
Dowel E. H., Curtiss H.C., Scanlan R. H., Sisto F.: Modern Course in Aeroelasticity, Alphen aan den Rijn, Sijthoff and Noordhoff, The Netherlands 1980
Bisplinghoff, Ashley and Halfman: AEROELASTICITY; Dover publications, USA 1955
Požadavky
Stavba Letadel.
Klíčová slova
AEROELASTICITA, POZEMNÍ FREKVENČNÍ ZKOUŠKY, FLUTTER, TORZNÍ DIVERGENCE, REVERZACE ŘÍZENÍ, ÚČINNOST ŘÍZENÍ, MKP, NASTRAN
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)