česky  čs
english  en
Konstrukce a projektování letadel (2221131)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:15.03.2016
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Konstrukce a projektování letadel seznamuje posluchače se základními návrhovými filosofiemi, jednotlivými etapami vývoje letadel a nástroji potřebnými k realizaci vývoje. Dále se zabývá všemi návrhovými aspekty základních drakových skupin - křídla, trupu a ocasních ploch.
Vyučující
Ing. Robert Theiner Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Kategorizace letadel, návrhové filosofie a předpisy letové způsobilosti
2. Základní etapy vývoje letadel
3. Tvorba a přenos tvarových informací, vztažné systémy a obrysování
4. Konstrukčně technologické požadavky, technologičnost konstrukce, sestavování draku - ustavování
5. Hmoty a centráže, nomenklatura hmotností, obálka hmotností a centráží, platící zatížení
6. Geometrie a aerodynamické parametry křídla
7. Zatížení křídla
8. Konstrukce křídla
9. Geometrie a aerodynamické parametry trupu
10. Zatížení trupu
11. Prostory pro užitečné zatížení a konstrukce trupu
12. Návrhové parametry ocasních ploch
13. Zatížení a konstrukce ocasních ploch
Osnova cvičení
1. - 3. Exkurze Letecké muzeum s výkladem historie leteckých konstrukcí
4. - 5. Procvičení designu stavebních prvků křídla: profil, nosníky, podélníky, žebra, potahy, kování, křidélka, vztlaková, odporová mechanizace.
6. Procvičení designu stavebních prvků trupu: podélný systém, příčný systém, potahy, prostory pro posádku, platící zatížení, zavěšení křídel, ocasních ploch, pohonných jednotek
7. Procvičení designu stavebních prvků ocasních ploch: profil, nosníky, žebra, potahy, kování, kormidla
8. - 9. Zatížení křídla - obratové, poryvové, klapkové, nesymetrické a jiné případy
10. - 11. Zatížení trupu - letové, pozemní a jiné případy
12. - 13. Zatížení ocasních ploch - vyvažovací, obratové, poryvové a jiné případy
Literatura
- Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, skripta ČVUT, Praha, 2004
- Mikula J: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT, Praha, 2006
- Mertl, V.: Konstrukce a projektování letadel, skripta VUT, Brno, 2000
Požadavky
Letecké konstrukce a stavba letadel
Klíčová slova
Letadlo, letoun, projektování, konstrukce, křídlo, trup, ocasní plochy, zatížení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)