česky  čs
english  en
Konstrukce a projektování motorů (2221157)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:15.03.2016
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Roztřídění a oblasti použití turbinových motorů. Vstupní ústrojí, ochrana vstupu. Osové, odstředivé a smíšené kompresory. Charakteristiky, stabilita, regulace. Spalovací komory - druhy, charakteristiky. Kinetika hoření, stabilizace plamene, dokonalost spalování, teplotní pole, tlakové ztráty. Turbíny osové a radiální. Charakteristiky, chladicí systémy turbín. Výstupní soustavy, obraceče tahu. Konstrukční moduly. Soustavy skříní, tělesa ložiskových opor, soustavy rotorů. Motorové závěsy. Sekundární vzduchové systémy a jejich prvky. Mazací systémy. Palivové soustavy. Spouštění motorů. Materiály a speciální technologie. Vývoj, výroba a provoz turbínových motorů. Legislativa provozu motorů. Dopad provozu motorů na životní prostředí.
Vyučující
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Roztřídění, pracovní principy, konstrukční uspořádání a základní parametry letadlových turbínových motorů
2. Vstupní systémy, nadzvukové, podzvukové. Regulace, konstrukční uspořádání. Ochrana vstupu.
3. Kompresory, axiální, odstředivé, smíšené. Požadavky, funkce, regulace, charakteristiky. Konstrukční řešení.
4. Spalovací komory, požadavky, funkce, charakteristiky. Konstrukční uspořádání. Komory přídavného spalování
5. Turbíny axiální, radiální. Požadavky, funkce, charakteristiky. Chlazené turbíny. Radiální vůle
6. Výstupní systémy. Konstrukční uspořádání, regulace, obraceče tahu, vektorování tahu
7. Pomocné vzduchové systémy, základní konstrukční prvky. Osová síla, ložiska. Řízení provozních vůlí
8. Pracovní oběhy, charakteristiky, rovnovážné a nerovnovážné chody, zvyšování tahu a výkonu motorů
9. Reduktory, skříně pohonů. Základní konstrukční prvky. Měřiče tahu, krouticího momentu
10. Soustavy skříní, motorové závěsy, rotorové systémy, hřídele
11. Systémy mazací a palivové. Systémy regulace a řízení motorů. Spouštění a zapalování
12. Provoz, údržba, sledování stavu, opravy motorů, poškození cizími předměty, omezení letové způsobilosti
13. Zkoušení motorů a jejich částí, předpisy letové způsobilosti, certifikace
14. Modulovost, nové trendy v konstrukci motorů. Proces vývoje, motory a životní prostředí
Osnova cvičení
1. Výpočet tahu a výkonu turbinových motorů
2. Ideální propulsor, propulsní účinnost
3. Standardní atmosféra, redukce výkonových parametrů turbinových motorů
4. Proudění a ztráty ve vstupním ústrojí
5. Jednorozměrový návrh axiálního a odstředivého kompresoru
6. Výpočet tlakových ztrát ve spalovacích komorách
7. Jednorozměrový návrh axiální turbíny
8. Výpočet tlakových ztrát ve výstupních soustavách
9. Výpočet axiální síly rotoru turbinového motoru
10. Průtok součástmi sekundárních vzduchových cest
11. Charakteristiky jednotlivých částí turbinových motoru a práce s nimi
12. Výpočet pracovního oběhu tryskového motoru
13. Výpočet pracovního oběhu turbovrtulového a turbohřídelového motoru
14. Výpočet rovnovážných a nerovnovážných chodů turbínových motorů
Literatura
- Kamenický, Linhart: Konstrukce leteckých motorů, učebnice U-781/I a II, Brno 1986
- Hanus, Pohon letadel, ČVUT, 1997
- Růžek, Kmoch: Teorie leteckých motorů, U-1275/I a II, 1979
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
letadlový turbinový motor, kompresor, turbína, systémy turbínových motorů, návrh a konstrukce, výpočet, pracovní oběh, charakteristiky, provoz, certifikace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)