česky  čs
english  en
Provoz letecké dopravy (2221161)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:PLTSchválen:10.06.2013
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Poslání letecké dopravy, letadlová technika a její efektivní využívání, organizace civilního letectví, provoz letadel, procesy a činnosti v letecké dopravě, specifika přepravy osob a nákladu v letecké dopravě, letecké práce, využití letectví v národním hospodářství, ekonomika letadla, výkony v letecké dopravě, letecký provoz vs. životní prostředí, strategie a perspektivy rozvoje letecké dopravy, předpisová základna leteckého provozu.
Osnova
1) Úvod a historie letecké dopravy
2) Letecká legislativa
3) Letecké společnosti
4) Struktura letecké společnosti
5) Strategie rozhodování letecké společnosti
6) Ekonomika provozování leteckých činností
7) Výcvik leteckého personálu
8) Výroba a údržba letadel
9) Systémy jakosti v letecké dopravě
10) Dopad letecké dopravy na životní prostředí
11) Specifika letecké dopravy
12) Očekávaný vývoj letecké dopravy
Osnova cvičení
Literatura
? Sedláček, B.: Letecká doprava, EDIS ŽU, Žilina 2000
? Soušek, R., a kol.: Doprava v krizových situacích, kapitola 11, Institut Jana Pernera, o.p.s., únor 2008, ISBN: 80-86530-46-9, EAN 978-80-86530-46-8
? Sedláček, B.: Provoz a ekonomika letecké dopravy I., Alfa, Bratislava, 1983
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
letadlo, letecká doprava, letecká přeprava, civilní letectví, organizace v letecké dopravě, letecký provoz, letový provoz, dohody a smlouvy, letecké práce, životní prostředí, udržitelný rozvoj letecké dopravy, letecké předpisy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)