česky  čs
english  en
Letecké radiové systémy (2221165)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:LRSSchválen:21.04.2017
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje studenty s leteckou radiotechnikou, leteckou analogovou, digitální a družicovou komunikací, leteckou navigací včetně družicové, primární, sekundární a pasivní rádiovou lokací. Předmět poskytne studentům teoretické a praktické znalosti o fungování leteckých rádiových systémů a jejich integraci s ostatními systémy letadel.
Vyučující
doc. Dr. Ing. Pavel Kovář
Zimní 2018/2019
Osnova
1. Kmitočtové spektrum, šíření rádiových vln, antény, radiokomunikační a radarová rovnice, letecká civilní radiokomunikační služba.
2. Shannonovo schéma komunikačního systému, digitální a analogové modulace, zdrojové a kanálové kódování, metody přístupu do kanálu.
3. Letecké rádiové přijímače a vysílače, požadavky, architektura, rádiové funkční bloky
4. Letecké analogové a digitální komunikační systémy, rádiové datové linky HFDL, VDL, SATCOM.
5. Základy radiové navigace, metody AoA, ToA, DToA, SS, triangulace, multilaterace.
6. Letecké terestriální navigační systémy DME, ILS, VOR, radiový výškoměr.
7. Výpočet polohy navigační družice, rovnice dráhy družice a její řešení, keplerovské parametry.
8. Výpočet polohy uživatele, časová základna, relativistické jevy, jednorázové metody výpočtu polohy, chyby měření.
9. Družicové navigační signály, modulace BPSK, BOC, dálkoměrné posloupnosti, spektrum a korelační funkce, ionosférická refrakce, dvoufrekvenční měření.
10. Zpracování navigačních signálů, sledování signálu, korelátor, chyby měření, počáteční synchronizace, sériové a paralelní metody.
11. Požadavky na přesnost, integritu, kontinuitu a dostupnost leteckých navigačních systémů, diferenční měření, vysoká citlivost, RTK
12. Přehled družicových navigačních systémů, GPS, GLONASS, Galileo, Compass, podpůrné systémy WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN.
13. Typy radarů (primární, sekundární pasivní), zpracování signálu v radaru, dopplerovská filtrace.
14. Sekundární radar, módy A, C a S, squitter, extended squitter, ADS-B, TCAS, pasivní radiolokace, směrové zaměřovače.
Osnova cvičení
1. Seznámení se s laboratoří, bezpečnost práce
2. Radiokomunikační a radarová rovnice, příklady
3. Měření vysokofrekvenčního zesilovače
4. Měření směšovače
5. Měření přijímače letecké radiostanice
6. Měření spektra družicových navigačních signálů
7. Měření rychlosti startu, citlivosti a chyby polohy družicového navigačního přijímače
8. Zadání samostatné úlohy
9. Generování VOR a ILS signálů v GNU radiu
10. Konzultace samostatné úlohy
11. Zpracování VOR a ILS signálů v GNU radiu
12. Zpracování odpovědí sekundárního radaru v GNU radiu
13. Doplňkové měření, presentace výsledků
14. Rezerva
Literatura
- Kovář, P.: Družicová navigace, Od teorie k aplikacím v softwarovém přijímači, ČVUT 2016, ISBN 978-80-01-05989-0
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
Letecká rádiová navigace, Letecká rádiová komunikace, Radar
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)