Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Údržba letadlové techniky (2221170)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:ULTSchválen:22.05.2014
Platí do: ??Rozsah:3+2
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu je objasněna úloha, místo a význam systému obsluhy, údržby a oprav letecké techniky a jejich vzájemných vazeb při zajišťování vysoké spolehlivosti a požadované letové způsobilosti. Dále jsou popsány běžné a progresivní systémy údržby. Metody vyhledávání poruch a diagnostické prostředky.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Němec Ph.D., prof. h. c.
Letní 2015/2016
Osnova
1) Provoz letadel a technický provoz ? rozdělení, zabezpečení, cíle, vymezení pojmů
2) Systém prací na LT ? obsluha, údržba, opravy, jejich charakter a vzájemné vazby
3) Údržba a spolehlivost letecké techniky. Metody údržby letecké techniky
4) Metody vyhledávání poruch, diagnostické prostředky pro kontrolu stavu LT
5) Údržba draku letadel a letadlových systémů. Údržba a kontroly leteckých motorů
6) Opravy poškozených částí draku, částí řízení
7) Opravy částí z kompozicových materiálů, obnova ochranných nátěrů
8) Rozbor provozních podmínek jako jedné z oblastí technického provozu LT
9) Výběr a kvalifikace leteckého personálů, s důrazem na ITP, odbornou způsobilost
10) Charakteristika prací na LT ? kontrola, výměna, seřizování
11) Dokumentace LT ? technologické karty
12) Materiálně technické zabezpečení technického provozu LT
13) Optimalizace časových intervalů preventivní údržby LT
Osnova cvičení
1) Provoz letadel a technický provoz
2) Systém prací na letadlové technice
3) Údržba a spolehlivost letecké techniky. Metody údržby letecké techniky
4) Metody vyhledávání poruch, diagnostické prostředky pro kontrolu stavu
5) Údržba draku letadel a letadlových systémů. Údržba a kontroly leteckých motorů
6) Opravy poškozených částí draku, částí řízení
7) Opravy částí z kompozicových materiálů, obnova ochranných nátěrů
8) Rozbor provozních podmínek
9) Výběr a kvalifikace leteckého personálů
10) Charakteristika prací na letadlové technice ? kontrola, výměna, seřizování
11) Dokumentace letadlové techniky ? technologické karty
12) Materiálně technické zabezpečení technického provozu
13) Optimalizace časových intervalů preventivní údržby
Literatura
- Němec V.: Letecká legislativa, CERM, s.r.o., Brno 2006
- Juránek M.: Provoz a údržba letecké techniky, VA Brno
- Slavík, S. a kol.: Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů, CERM s.r.o., Brno ISBN 80-7204-367-6
- Beňo, L. a kol.: Materiály a základní strojní součástky, CERM, s.r.o. Brno,ISBN 80-7204-352-8
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
údržba letadlové techniky, EASA, systémy údržby
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/61d0d833/2018-07-13/02:54)