česky  čs
english  en
Základy a aplikace MKP softwaru Nastran (2226017)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:19.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen pro studenty všech ročníků bakalářského i magisterského studia. Absolventi kurzu získají praktické dovednosti s MKP analýzou pomocí softwaru MSC.Nastran. Seznámí se s definováním úlohy, provedením výpočtu a následným vyhodnocením výsledků. Kurz je zaměřen na poskytnutí základních informaci pro úspěšné řešení statických úloh. Dále se posluchač seznámí s modální analýzou (vlastní tvary a vlastní frekvence konstrukce) a využití modulu Flight.Loads pro zanesení aerodynamického zatížení na konstrukci. Posluchač se také seznámí s modelováním a analýzou kompozitních materiálů.
Osnova
Osnova cvičení
1.) Úvod do MKP a seznámení s uživatelským rozhraním MSC.Patran
2.) 1D Analýza
3.)2D Analýza
4.) Laminační modelář
5.) Vazební prvky
6.) Pole
7.) Editace konečně prvkové sítě
8.) 3D Analýza
9.) Import geometrie
10.) Modální analýza
11.) Základy modulu Flight.Loads
Literatura
1. Introduction to MSC.Patran
2. MSC.Patran Reference Manual
3. MSC.Nastran Reference Manual
4. NAS120V Course Notes Vol.1
Požadavky
Pružnost a pevnost I.,
Pružnost a pevnost II.
Klíčová slova
MKP, Nastran, Patran, Statická analýza, Dynamická analýza, Kompozity
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)