česky  čs
english  en
Mechanika materiálu (2311016)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:02.10.2097
Platí do: ??Rozsah:3+2
Semestr:8Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy mechaniky kontinua. Dissipace energie v materiálu. Mechanika reálných vazeb, smykové a valivé tření. Vlnové děje v kontinuu. Náhodné procesy. Strukturní a extremní faktory lomového procesu. Lom kovů, kompozitů, keramiky, amorfních kovů. Elastická a elasticko-plastická lomová mechanika. Stanovení přípustných defektů v konstrukci.(Pro oborové studium Materiálové inženýrství)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)