česky  čs
english  en
Statistická mechanika (2311032)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:04.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2+1
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Náhodný proces a jeho statistické parametry. Spojitá a diskrétní rozdělení náhodných veličin. Spektrální teorie náhodných procesů. Fourierova transformace, analýza v časové a frekvenční oblasti. Vzorkování, šum, chyby, filtrace při snímání náhodných procesů. Stavba modelů, statistická mechanika lineárních soustav. Aplikace při analýze napjatosti, kmitání a hlučnosti mechanických soustav. Chaotické kmity. (Pro oborové studium Aplikovaná mechanika)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)