Simulace mechatronických systémů (2311038)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:04.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:8Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Shrnutí sestavování pohybových rovnic mechanických a hydraulických systémů, sestavování rovnic elektrických obvodů, branový popis, mnohopólové modelování, algebro-diferenciální rovnice a jejich řešení, stavový popis, přenosový popis, jejich transformace, programy ACSL, MATLAB-SIMULINK, DYNAST, DYMOLA.(Pro oborové studium Mechatronika)
Vyučující
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2021/2022
Osnova
1.Úvod
2. Hydraulické systémy
3. Hydraulické systémy, modelování blokovými schematy
4.Software Matlab-Simulink
5.Elektrické systémy
6.Mnohopólové modelování, kompartmenty
7.Spojování modelů kompartmenty – SimScape, Modelica
8.Software Sim-Mechanics
9. Kompartmentové modelování.
10. Spojování modelů ko-simulací
11. Transformace mezi modely
12. Vývoj a ladění simulačních modelů
13. Netradiční modelování HiL, SiL, MiL
Osnova cvičení
1.Modelování soustav mnoha těles
2.Software Sim-Mechanics
3.Hydraulické systémy
4.Software Matlab-Simulink
5.Elektrické systémy
6.Mnohopólové modelování, kompartmenty
7.Spojování modelů kompartmenty – SimScape, Modelica
8.Software Sim-Mechanics
9. Kompartmentové modelování.
10. Spojování modelů ko-simulací
11. Transformace mezi modely
12. Vývoj a ladění simulačních modelů
13. Vývoj a ladění simulačních modelů
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.7.2024, 23:53 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)