česky  čs
english  en
Python pro Mechaniku a Mechatroniku (2316020)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:04.02.2019
Platí do: ??Rozsah:1+0
Semestr:Kredity:0
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět PyMM si klade za cíl blíže seznámit studenty s open-source objektovým skriptovacím jazykem Python, který je používán nejen na univerzitách, ale je rozšířen i v praxi od malých firem po výzkumná oddělení velkých korporací. V předmětu studenti uvidí použití Pythonu pro typické úlohy, se kterými se setkávají už v předmětech Mechanika I, II, III (řešení soustav rovnic numericky i symbolicky, vizualizace řešení, simulace dynamického modelu jednoduchého mechanického systému, knihovny pro mechaniku, propojení Pythonu s virtuálními robotickými simulátory (např.V-REP), low-cost HW&SW prototyping na platformách typu Raspberry PI) ale i v dalším studiu. Dovednosti a širší znalosti si studenti osvojí prací v samostatném semestrálním projektu, přičemž se předpokládá i přiměřená nutnost samostudia z online zdrojů.
Osnova
Literatura
Požadavky
Vypracování samostatného semestrálního projektu v Pythonu (zpráva+program) v přiměřené náročnosti a rozsahu, přičemž se předpokládá i přiměřená nutnost samostudia z online zdrojů. Téma lze zadat i podle případného zájmu studenta a může se vztahovat i k projektům z jiných předmětů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)