Seminář z Mechaniky I. - Repetitorium (2316047)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.03.2007
Platí do: ??Rozsah:0+2
Semestr:ZKredity:0
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Prohloubení látky z předmětu Mechanika I. Použití počítačů pro numerické řešení úloh.
Osnova
Osnova cvičení
Nahrazení a rovnováha silových soustav. Rovnováha bodu a tělesa v rovině a v prostoru. Vnitřní statické účinky tělesa. Těžiště. Složení soustav těles. Analytické a grafické řešení rovnováhy soustav těles, prutové soustavy. Rovnováha tělesa a soustav těles s pasivními odpory. Mechanická práce, výkon, účinnost.Rovnovážná poloha a její stabilita. Statika vláken
Literatura
viz Mechanika I.A
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 26.5.2024, 1:03 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)