Základy inženýrského experimentu (2353043)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:09.09.2013
Platí do: ??Rozsah:1P+1L
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základy měření kmitání, tepelných vlastností a přesnosti obráběcích strojů.
Osnova
P1 (Janota): Dynamické chování OS 1
P2 (Janota): Dynamické chování OS 2
P3 (Morávek): Přesnost OS 1
P4 (Morávek): Přesnost OS 2
P5 (Hornych): Tepelné chování OS 1
P6 (Hornych): Tepelné chování OS 2
Osnova cvičení
E1 (Janota): Základy měření vibrací dle ČSN 20 0065
E2 (Janota): Rozkmitávání strojů
E3 (Morávek): Základy měření přesnosti OS
E4 (Morávek): Přesnost polohování v lin. osách a diagonálách
E5 (Hornych): Základy měření teplot OS
E6 (Hornych): Teplotní deformace vřetena od konst. otáček
Literatura
Podklady k předmětu jsou k dispozici v elektronické podobě a předávány při přednáškách.
Požadavky
Učast na předmětu není podmíněna žádnou návazností.
Klíčová slova
obáběcí stroje, kmitání, přesnost, tepelné chování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 21:30 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)