Základy lékařských analytických a měřících metod (2361018)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zásady práce s pacientem, jeho psychika a chování. Komfort pacienta jako faktor ovlivňující výsledky měření. Specifika spolupráce se zdravotnickým personálem a problémy s komunikací. Laboratorní vyšetřovací metody - přehled, používaná technika, směry vývoje. Vyšetřovací metody v klinické praxi. Zátěžová vyšetřovací technika. Léčebné pomůcky se zvláštním zřetelem na chirurgické obory. Rehabilitační pomůcky. Náhrady orgánů.(Pro oborové studium Biomedicínské a rehabilitační inženýrství)
Osnova
1. týden: Úvod do problematiky - buňka a tkáně z biofyzikálního pohledu.
2. týden: Základní princip tkáňového inženýrství. Postup při přípravě arteriálních tkání a tkání chrupavky.
3. týden: Nanotechnologie a jejich využití ve tkáňovém inženýrství. Zdravotní textilie, uvolňování léčiv.
4. týden: Biofyzikální metody regenerativní medicíně. Testování vlastností nosičů pro tkáňové inženýrství.
5. týden: Elektromigrační metody a jejich použití - elektroforéza, izoelektrická fokusace, Western blotting
6. týden: Lasery - princip a použití. Fluorescence - princip a aplikace.
7. týden: Průtoková cytometrie a FACS. Chromatografické metody - princip, typy a použití.
8. týden: Biofyzikální principy zobrazovacích metod, ionizující záření, jeho typy, vlatnosti a produkce.
9. týden: Metody nukleární medicíny (scintigrafie, CT, DSA, SPECT, PET, ?), jejich popis a použití.
10. týden: Ultrazvuk - fyzikální charakteristiky, princip využití pro zobrazování, základní metody.
11. týden: Elektrické projevy myocytu a myokardu, vznik EKG signálu a jeho šíření, elektrokardiograf.
12. týden: EKG elektrody, jejich umístění a připevnění, unipolární a bipolární zapojení elektrod, EKG signál.
13. týden: Končetinové a hrudní svody, Einthovenův trojúhelník, Wilsonova svorka, elektrokardiogram.
Literatura
Navrátil, L.: Medicínská biofyzika, 2005 ; Hrazdira, I.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika, 2004
Alberts, B.: Základy buněčné biologie; Beneš, J.: Základy lékařské biofyziky
Amler, E.: Praktické úlohy z biofyziky I; Amler E.: Lékařské textilie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.7.2024, 15:30 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)