česky  čs
english  en
Provozní management a logistika (2381101)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:21.04.2008
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Podnikatelská charakteristika řízení produkčního systému. Vazby výrobní konkurenceschopnosti, produktivity a logistiky. Japonské metody zvyšování produktivity jako míry efektivnosti a konkurenceschopnosti. Seznámení s trendy budování moderních logistických systémů. Význam agregátního plánování pro výrobní plánování a rozpočtování. Důvody sestavení podnikatelského plánu výroby. Provozní rozhodování za nejistoty a rizika. Praktické užití metod pro výrobní prognózování. Úvod do hodnotové analýzy a procesů výrobní standardizace. Vazba plánování výrobních zdrojů a kapacit s rozvojem systémů logistiky. Řízení změn produkčních filozofií ve vazbě na používané stroje a nástroje různých výrobních metod, včetně správné volby řídicích logistických systémů. Dosažení podnikatelských cílů na trhu pomocí prosazování nejvyšší míry neustálé změny a vývoje. Stimulace využívání nových podnikatelských příležitostí. Příklady řešené na cvičeních a přednáškách. Diskutované výrobní problémy.
Osnova
(1) Úvod do předmětu, cíl a smysl provozního managementu a logistiky
(2) Typy a organizace provozních systémů, vznik a řízení nákladů
(3) Ekonomické modely objednávaného množství, stanovení výrobní dávky
(4) Řízení zásob za pomoci statistických metod
(5) Časové a prostorové uspořádání toku materiálu, produktů a pracovišť
(6) Základní postupy normování práce a pracovních operací
(7) Základní postupy hodnotové analýzy
(8) Principy Kaizen a Poka-Yoke v podnikové praxi
(9) Projektování hladkých výrobních a provozů
(10) Modely lhůtového rozvrhování průběžné doby dodávky.
(11) Projektování efektivního distribučního kanálu
(12) Řízení dokumentů v logistice
(13) Vývojové trendy řízení provozu a logistiky.
Osnova cvičení
1. Úvod, Seznámení s pravidly, případová studie na logistický problém
2. Logistika, součást podnikových procesů, úloha nákladového modelu
3. Řízení zásob, výpočet velikosti objednávky, náklady skladování
4. Řízení zásob za nejistoty
5. Model prostorového uspořádání skladu
6. Samostatná práce studentů ve skupinkách pod dvou až třech
7. Modelování dodavatelského řetězce a distribučního kanálu
8. Další praktické výpočty v logistice
9. Aplikace metody Monte Carlo a Severozápadního rohu
10. Výpočty nákladů kooperace
11. Řešení modelu JIT
12. Užití hodnotové analýzy pro snížení nákladů logistiky
13. Prezentace seminární práce.
Literatura
1. Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.
2. Josef Sixta J, Mačát V.: Logistika - Teorie a praxe, Computer Press, 2008, ISBN 80-251-0573-3
3. F. Robert Jacobs and Richard B. Chase: Operations and Supply Management, McGraw-Hill/Irwin, 2009, ISBN-10: 0073403334, ISBN-13: 978-0073403335.
Požadavky
Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, seminární práce.
Zkouška dle přednášek, cvičení a otázek ze skript na konci každé kapitoly.
Klíčová slova
Podnikatelské řízení, malé a střední podniky, výrobní konkurenceschopnost, produktivita, japonské metody řízení, řízení výrobních zdrojů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)