česky  čs
english  en
Podnikání na internetu (2383705)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:PNISchválen:14.06.2017
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Hlavním cílem předmětu je podpora a rozvoj podnikatelských a manažerských znalostí a dovedností. Kurz představuje podnikání jako relevantní cestu budoucího profesního uplatnění. V úvodu se kurz soustředí na představení konceptu Průmysl 4.0 a jeho základních prvků. Dále jsou představeny klíčové faktory potřebné pro formování podnikatelské ideji a strategie, struktura podnikatelského plánu a možnosti, jak zajistit financování podnikání. Kurz se zaměřuje také na představení možností využití internetu, jako efektivního nástroje pro podporu podnikání. V rámci kurzu jsou představovány klíčové aplikace internetu, podporující různé oblasti podnikání, především formy elektronického obchodování a marketingu.
Osnova
Seminář 1
? Industry 4.0 - historie, podstata, potenciál pro podnikání
Seminář 2
? Podnikatelská idea a strategie
? Podnikatelský plán
Seminář 3
? Podnikatelská idea a strategie
? Podnikatelský plán
Seminář 4
? Ekonomika a zdroje financování podnikání
? Moderní formy financování na internetu
Seminář 5
? Obchod, internetové a elektronické obchodování
? Modely a koncepty elektronického obchodu - B2B, B2C, C2C
Seminář 6
? Obchod, internetové a elektronické obchodování
? Modely a koncepty elektronického obchodu - B2B, B2C, C2C
? Výhody a nevýhody elektronického obchodu
Seminář 7
? Marketingové koncepty
Seminář 8
? Marketingová komunikace
Seminář 9
? Marketing na internetu a sociálních sítích
Seminář 10
? Infrastruktura, bezpečnost, testování použitelnosti
Seminář 11
? Projektování elektronického obchodu
Seminář 12
? Projektování elektronického obchodu
Seminář 13
? Projektování elektronického obchodu
Osnova cvičení
Seminář 1
? Industry 4.0 - historie, podstata, potenciál pro podnikání
Seminář 2
? Podnikatelská idea a strategie
? Podnikatelský plán
Seminář 3
? Podnikatelská idea a strategie
? Podnikatelský plán
Seminář 4
? Ekonomika a zdroje financování podnikání
? Moderní formy financování na internetu
Seminář 5
? Obchod, internetové a elektronické obchodování
? Modely a koncepty elektronického obchodu - B2B, B2C, C2C
Seminář 6
? Obchod, internetové a elektronické obchodování
? Modely a koncepty elektronického obchodu - B2B, B2C, C2C
? Výhody a nevýhody elektronického obchodu
Seminář 7
? Marketingové koncepty
Seminář 8
? Marketingová komunikace
Seminář 9
? Marketing na internetu a sociálních sítích
Seminář 10
? Infrastruktura, bezpečnost, testování použitelnosti
Seminář 11
? Projektování elektronického obchodu
Seminář 12
? Projektování elektronického obchodu
Seminář 13
? Projektování elektronického obchodu
Literatura
? Mařík, V. a kol.: Průmysl 4.0, Computer-Press (v tisku)
? Donát, J.: E-Business pro manažery, Grada Publishing, Praha 2000
? Shim, J. K.: The international handbook of electronic commerce; Chicago: Glenlake Publishing : Fitzroy Dearborn, 2000
? Tondr, L.: Podnikáme s Internetem, Computer Press, Praha 2002
Požadavky
Základní znalosti z kurzu Management a ekonomika podniku.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)