Bakalářská práce - Ústav řízení a ekonomiky podniku (2383991)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:18.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření závěrečné práce.
Osnova
Osnova cvičení
Příprava na závěrečnou práci, včetně využívání informačních zdrojů, základů rétoriky, přípravy odborného vystoupení a samotné prezentace závěrů.
Literatura
ČSN ISO 690
Požadavky
(žádné)
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 6.3.2021, 19:19 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)