česky  čs
english  en
Počítačová simulace v průmyslové logistice (2386045)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:22.03.2013
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží a informací, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. V procesu manipulace s materiálem se jedná o souhrn operací skládajících se převážně z nakládky, přepravy, vykládky a překládky, tedy z dopravy materiálu, polotovarů, z technologických manipulací, dále z dopravy výrobků, z jejich skladování, vážení, balení, třídění, dávkování, měření a z manipulace s odpadem. Z relativně nevýznamné složky logistického systému se postupem času stala manipulace s materiálem a skladování jedna z jeho nejdůležitějších součástí. Pro zkoumání, modelování a optimalizaci logistických systémů existují moderní pomůcky, nástroje počítačové simulace, kterými se zabývá tento předmět. Ve cvičení budeme převážně užívat software firmy Siemens.
Osnova
Osnova cvičení
1. Úvod do logistiky, vznik a vývoj.
2. Simulační softwary 3D a jejich využití.
3. Simulační softwary 2D a jejich využití.
4. Statická simulace.
5. Dynamická simulace.
6. Logistické prostředky.
7. Skladování, doprava a manipulace.
8. Navrhování logistických systémů.
9. Návrh logistického systému 2D.
10. Návrh logistického systému 3D.
11. Modely zásobování.
12. Logistické balancování zásobování pracovišť.
13. Nástroje a ukazatele efektivity průmyslové logistiky.
14. Možné přístupy k optimalizaci logistických systémů.
Literatura
? ZELENKA, A.: Projektování výrobních procesů a systémů. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007. 135 s. ISBN 978-80-01-03912-0
? ZELENKA, A.; VOLF, L.; POSKOČILOVÁ, A.: Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta). Vydavatelství ČVUT 2009. 150 s. ISBN 978-80-01-04394-3
? PRECLÍK, V.: Průmyslová logistika, Nakladatelství ČVUT 2006. 359 S. ISBN 80-01-03449-6
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)