česky  čs
english  en
Industrial Ventilation (E162024)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:03.07.2012
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:EN
Anotace
Design and functional properties of ventilation systems for technological premises. Heat and mass transfer, aerodynamics calculation. Energy demands of systems.
Osnova
Ventilation of hot and cold industrial halls.Ventilation of wet plants, swimming pools. Ventilation of boiler rooms, garages. Ventilation of kitchen. Fire protection ventilation. Heat and mass transfer, aerodynamics calculation of systems.
Osnova cvičení
Practice: Natural ventilation of hot and cold industrial halls. Heat, mass transfer and aerodynamical calculation of forced ventilation of boiler rooms, garages, clean rooms, kitchens, swimming pools.
Literatura
- DRKAL,F.;LAIN,M.;SCHWARZER,J.;ZMRHAL,V: Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika.Praha: Evropský sociální fond, 2009.
- CHYSKÝ,J;HEMZAL,K. a kol.: Větrání a klimatizace.Technický průvodce.Brno: BOLIT-B press, 1993. ISBN 80-901574-0-8.

- ASHRAE HANDBOOK: HVAC Systems and Equipment. Atlanta:ASHRAE, 2004.ISBN 1-931862-48-6.
- Industrial Ventilation. A Manual of Recommended Practice.Cincinnati:ACGIH,1995. ISBN 1-882417-09-7.
Požadavky
Following requirements are demanded: Ventilation of hot and cold industrial halls.Ventilation of wet plants, swimming pools. Ventilation of boiler rooms, garages. Ventilation of kitchen. Fire protection ventilation. Heat and mass transfer, aerodynamics calculation of systems.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)