česky  čs
english  en
Výpočtové metody a optimalizace (W11A006)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Cílem je seznámení se s moderními metodami analýzy a optimalizace elastických i
neelastických konstrukcí. Zejména s optimalizací rozměrů, tvaru, topologie a vnitřní
struktury.
Základní témata:
Metodologický postup konstruování a konstrukční optimalizace, základy matematické teorie
optimalizace, optimalizace rozměrů, tvaru, topologie a vnitřní struktury a maximalizace
tuhosti poddajných těles, konstrukce minimální hmotnosti, konstrukce o stálém napětí,
inteligentní konstrukce, bezkloubové mechanismy, konstrukce s předepsanými
charakteristikami v daném směru, inverzní úlohy.
Osnova
1. Metodologický postup konstruování a konstrukč­ní optimalizace
2. Analýza jako nezbytný základ konstruování
3. Empirické poznatky a metody
4. Numerické metody analýzy konstrukcí
5. Metoda koneč­ných prvků (souhrn poznatků z přednášek MKP I,II)
6. Metoda koneč­ných objemů
7. Základy matematické teorie optimalizace
8. Technické postupy hledání extrémů
9. Optimalizace rozměrů, tvaru, topologie a vnitřní struktury
10. Maximalizace tuhosti poddajných těles, konstrukce minimální
hmotnosti, konstrukce o stálém napětí
11. Konstruování a optimalizace při nejistotě (neznámá zatížení,
neznámé materiálové charakteristiky,...)
12. Maximalizace tuhosti prutových a rámových konstrukcí
13. Maximalizace tuhosti laminátových struktur (trubka, deska,
lopatka, místně ortotropní materiály)
14. Metody a přístupy k optimalizaci topologie
15. Topologie tvořené izotropními pevnými, pórovitými ­či prázdnými
elementy
16. Topologie tvořené anizotropními pevnými, pórovitými či prázdnými
elementy
17. Historie metod optimalizujících topologii
18. Optimalizace topologie, tvaru a materiálu z pohledu matematika
19. Inteligentní konstrukce
20. Bezkloubové mechanismy
21. Konstrukce s předepsanými charakteristikami v daném směru
22. Konstrukce deformující se předepsaným způsobem
23. Konstrukce generující předepsaný přenos sil
24. Inverzní úlohy
25. Teplotně řízený pohyb kloubových a bezkloubových mechanismů
Osnova cvičení
1. Metodologický postup konstruování a konstrukč­ní optimalizace
2. Analýza jako nezbytný základ konstruování
3. Empirické poznatky a metody
4. Numerické metody analýzy konstrukcí
5. Metoda koneč­ných prvků (souhrn poznatků z přednášek MKP I,II)
6. Metoda koneč­ných objemů
7. Základy matematické teorie optimalizace
8. Technické postupy hledání extrémů
9. Optimalizace rozměrů, tvaru, topologie a vnitřní struktury
10. Maximalizace tuhosti poddajných těles, konstrukce minimální
hmotnosti, konstrukce o stálém napětí
11. Konstruování a optimalizace při nejistotě (neznámá zatížení,
neznámé materiálové charakteristiky,...)
12. Maximalizace tuhosti prutových a rámových konstrukcí
13. Maximalizace tuhosti laminátových struktur (trubka, deska,
lopatka, místně ortotropní materiály)
14. Metody a přístupy k optimalizaci topologie
15. Topologie tvořené izotropními pevnými, pórovitými ­či prázdnými
elementy
16. Topologie tvořené anizotropními pevnými, pórovitými či prázdnými
elementy
17. Historie metod optimalizujících topologii
18. Optimalizace topologie, tvaru a materiálu z pohledu matematika
19. Inteligentní konstrukce
20. Bezkloubové mechanismy
21. Konstrukce s předepsanými charakteristikami v daném směru
22. Konstrukce deformující se předepsaným způsobem
23. Konstrukce generující předepsaný přenos sil
24. Inverzní úlohy
25. Teplotně řízený pohyb kloubových a bezkloubových mechanismů
Literatura
[1] Miroslav Španiel: Přednášky z MKP
[2] další
[3] T. Mareš (2006): Základy konstrukč­ní optimalizace
[4] T. Mareš (2007), Konstrukč­ní optimalizace, skriptum
Požadavky
1. Metodologický postup konstruování a konstrukč­ní optimalizace
2. Analýza jako nezbytný základ konstruování
3. Empirické poznatky a metody
4. Numerické metody analýzy konstrukcí
5. Metoda koneč­ných prvků (souhrn poznatků z přednášek MKP I,II)
6. Metoda koneč­ných objemů
7. Základy matematické teorie optimalizace
8. Technické postupy hledání extrémů
9. Optimalizace rozměrů, tvaru, topologie a vnitřní struktury
10. Maximalizace tuhosti poddajných těles, konstrukce minimální
hmotnosti, konstrukce o stálém napětí
11. Konstruování a optimalizace při nejistotě (neznámá zatížení,
neznámé materiálové charakteristiky,...)
12. Maximalizace tuhosti prutových a rámových konstrukcí
13. Maximalizace tuhosti laminátových struktur (trubka, deska,
lopatka, místně ortotropní materiály)
14. Metody a přístupy k optimalizaci topologie
15. Topologie tvořené izotropními pevnými, pórovitými ­či prázdnými
elementy
16. Topologie tvořené anizotropními pevnými, pórovitými či prázdnými
elementy
17. Historie metod optimalizujících topologii
18. Optimalizace topologie, tvaru a materiálu z pohledu matematika
19. Inteligentní konstrukce
20. Bezkloubové mechanismy
21. Konstrukce s předepsanými charakteristikami v daném směru
22. Konstrukce deformující se předepsaným způsobem
23. Konstrukce generující předepsaný přenos sil
24. Inverzní úlohy
25. Teplotně řízený pohyb kloubových a bezkloubových mechanismů
Klíčová slova
analýza, elastický, neelastický, optimalizace, řízené chování zatížené konstrukce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)