česky  čs
english  en
Mechanika kompozitních materiálů (W11O004)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:45
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Seznámit studenty s problematikou mechanicky kompozitních materiálů a analýzy
konstrukčních dílů z kompozitních materiálů.
Základní témata:
Vlastnosti a zvláštnosti kompozitních materiálů, vztahy pro napjatost a přetvoření, zobecněný
Hookeův zákon, případy symerií materiálových vlastností, transformační rovnice. Tuhost
ortotropní vrstvy kompozitu. Analýza napjatosti a přetvoření vícevrstvého kompozitu při
základních způsobech zatížení. Mikomechanika kompozitních materiálů. Mezní stavy a
porušení kompozitů. Lomová mechanika u kompozitů. Únava a životnost kompozitových
součástí. Experimentální vyšetřování napjatosti součástí z kompozitních materiálů. Vlivy
konstrukce, okraje, změny geometrie, optimalizace skladby.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Laš, V.: Mechanika kompozitních materiálů, ZČU v Plzni, Plzeň, 2008
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)