česky  čs
english  en
Stabilita konstrukcí (W11O007)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:45
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Cílem je seznámit se s problematikou ztráty stability konstrukcí a s metodami přesného a přibližného nalezení hodnoty kritického zatížení.
Základní témata:
Pojem kritické síly, diskrétní soustavy a kontinuum, ideální a reálný prut, Eulerovo řešení, vlivy působící na kritické zatížení, vliv imperfekcí, vzpěr v nepružné oblasti, kombinace vzpěru a ohybu,energetická metoda řešení, přibližné metody, víceparametrické soustavy, ztráta stability prutu při kombinaci ohybu a krutu. Stabilita desek, vyztužených panelů, prstenců, skořepin a válcových trub. Lokální ztráta stability, nosník s tenkou stojinou.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
E. Hájek, P. Reif, F. Valenta: Pružnost a pevnost, učebnice, SNTL 1988
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)