Technická termodynamika (2121004)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:11.05.2006
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozšiřuje znalosti získané v základním kurzu termomechaniky směrem k praktickým aplikacím. Pozornost je věnována oběhům reálných tepelných motorů a strojů a jejich modifikacím a dále v praxi obvyklým způsobům respektování reálných vlastností látek i průběhu stavových změn
Osnova
1. Základní zákony TD pro uzavřené i otevřené soustavy. Aplikace z. z. na termodynamické oběhy. Stavová změna a oběh. Carnotův oběh. Carnotova účinnost
2. Modely plynů a jejich stavové rovnice, práce s podklady.
3. Základy molekulární teorie plynů. Odvození důležitých veličin. Souvislost s fenomenologickou termodynamikou.
4. Inženýrské přístupy k řešení nevratných stavových změn. Náhradní vratné stavové změny. Dissipace.
5. Nevratné stavové změny reálných plynů.
6. Oběh reálného stroje, indikátorový diagram a porovnávací oběh.
7. Oběhy pístových tepelných motorů a strojů.
8. Lopatkové tepelné motory - turbíny - stroje.
9. Reheat a Preheat faktor.
10. Proudové stroje. Letecké pohonné jednotky.
11. Úpravy oběhu, složitější případy a kombinace.
12. Oběh chladících strojů a tepelných čerpadel.
13. Výpočty složitějších soustrojí.
14. Výpočet pomocných zařízení - výměníky a pod.
Literatura
Klíčová slova
Základní zákony TD, nevratné stavové změny, termodynamické oběhy, reheat a preheat faktor.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.5.2024, 6:08 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)