česky  čs
english  en
Čerpací technika (2121041)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:28.05.2010
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen studentům v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, obor Energetika. Studenti se podrobněji seznámí se základními typy hydrostatických a hydrodynamických čerpadel, jejich konstrukcí a s jejich provozními vlastnostmi. Dále se seznámí se základní problematikou provozu hydrostatických a hydrodynamických čerpadel v hydraulických systémech a získají komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu čerpadel zařazených do hydraulických systémů čerpání kapalin.
Osnova
Fyzikální vlastnosti kapalin.
Základní zákony hydromechaniky aplikované v oboru čerpací techniky.
Laminární a turbulentní proudění newtonských kapalin v potrubí.
Základní prvky hydraulického systému a jejich účel.
Druhy potrubí používaného v čerpací technice.
Typy, druhy, provedení a provoz armatur potrubí a jejich charakteristiky.
Stanovení třecích a místních hydraulických ztrát v hydraulickém systému (potrubí, armatury, tvarové kusy).
Charakteristika potrubí a její změny.
Třídění, druhy, typy, vlastnosti a konstrukční koncepce čerpadel používaných v potrubních systémech čerpací techniky.
Parametry a charakteristiky čerpadel, měrné otáčky čerpadel.
Oblasti použití různých typů čerpadel, volba vhodného čerpadla pro daný případ čerpací techniky.
Problematika určení charakteristik hydrodynamických čerpadel (měření, změna obvodové rychlosti, čerpání kapalin s vysokou viskozitou, čerpání kapalin obsahujících částice pevné látky).
Charakteristika potrubí a čerpadla, provozní bod hydraulického systému.
Sériové a paralelní řazení potrubí a čerpadel v systému.
Způsoby řízení parametrů hydraulického systému.
Kavitace a protikavitační opatření v komponentech zařízení čerpací techniky.
Hydrodynamický ráz v potrubních systémech a způsoby omezení jeho účinků.
Typické závady systémů čerpací techniky.
Osnova cvičení
Řešení příkladů týkajících se daného přednášeného tématu.
Literatura
Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 139 s., ISBN 978-80-01-04383-7

Melichar, J.: Úvod do čerpací techniky. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. 155 s., ISBN 978-80-01-05056-9
Požadavky
Výhodou je absolvování PVS předmětu Hydraulické a pneumatické stroje, ale mohou jej absolvovat všichni studenti, kteří mají zájem o informace z oboru hydraulických strojů a čerpací techniky.
Klíčová slova
Čerpadlo, potrubí, hydraulický systém, čerpání kapalin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)