Projektování termoplastových a potrubních systémů (2126040)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:PTPSSchválen:03.10.2016
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:ZKredity:0
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předpokládají se základní znalosti z oborů technologie, mechaniky tekutin, pružnosti a pevnosti. Plast jako technický produkt. Uplatnění termoplastů v čerpací technice, jejich druhy, vlastnosti, přednosti, nevýhody a rizika použití. Metody spojování komponent potrubního systému z termoplastů. Základy hydraulického výpočtu potrubního systému z termoplastu (volba optimálního průměru potrubí, ztráty třením v přímých úsecích potrubí kruhového průřezu a ztráty místní, charakterisitka potrubí, provozní bod systému). Úvod do problematiky pevnostního výpočtu potrubí z termoplastu (problematika dimenzování potrubí, zatížení od hydraulických procesů, zatížení staticky neurčitými, mechanickými a náhodnými silami, creepový modul, srovnávací napětí, pevnostní kontrola a kontrola poměrných deformací, stanovení životnosti potrubí zatěžovaného při provozu změnami tlaků a změnami teplot dopravované kapaliny). Hydraulický ráz v potrubí z termoplastů. Součásti a metodika vypracování projektové dokumentace potrubních systémů. Projekce potrubních systémů v 3D software.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.7.2024, 0:45 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)