česky  čs
english  en
Části strojů pro technology (2131519)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:ČSTESchválen:18.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+3C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vyučující
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Zdeněk Češpíro Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1) Dimenzování základních strojních součástí,
2) Dimenzování šroubů,
3) Spojení náboje a hřídele,
4) Dimenzování ozubených kol,
5) Dimenzování hřídelí
6) Dimenzování ložisek.
7) Základní postupy návrhu a kontrol prvků,
8) Základní zásady skládání prvků
9) Mechanismy a jejich kinematika
10) Mechanismy a silové vazby.
11) Vazby konstrukce a technologie.
12) Dimenzování staticky zatížených svarových spojů s ohledem na technologii.
13) Procvičení přednesené látky na jednoduchých příkladech.
Osnova cvičení
1) Dimenzování základních strojních součástí,
2) Dimenzování šroubů,
3) Spojení náboje a hřídele,
4) Dimenzování ozubených kol,
5) Dimenzování hřídelí
6) Dimenzování ložisek.
7) Základní postupy návrhu a kontrol prvků,
8) Základní zásady skládání prvků
9) Mechanismy a jejich kinematika
10) Mechanismy a silové vazby.
11) Vazby konstrukce a technologie.
12) Dimenzování staticky zatížených svarových spojů s ohledem na technologii.
13) Procvičení přednesené látky na jednoduchých příkladech.
Literatura
1. Švec, V. Části a mechanismy strojů - Spoje a spojovací součásti. ČVUT, Praha. 2008
2. Švec, V. Části a mechanismy strojů - Mechanické převody. ČVUT, Praha. 2004
3. Švec, V. Části a mechanismy strojů - Příklady. ČVUT, Praha. 2003
4. Bolek, A., Kochman, J. Technický průvodce 6. Části strojů. 1. a 2. svazek. SNTL Praha. 1989 a 1990
Klíčová slova
Nosné systémy, mechanické spoje, materiálové spoje, spojovací současti, mechanické převody, tvarování, dimenzování, únosnost, životnost, spolehlivost. SEPS (Aplikace)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)