Základy větrání (2161036)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:ZVĚSchválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:6Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aplikace základních pojmů v oboru větrání. Hygienické požadavky na větrání, přehled větracích systémů, základní výpočtové údaje, návrh nuceného a přirozeného větrání, distribuce vzduchu, prvky větracích zařízení, návrh potrubní sítě, požární ochrana. Projektování VZT systémů.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Zmrhal Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Vladimír Zmrhal Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Hygienické požadavky na větrání. Druhy větracích systémů. Základní výpočtové údaje. Návrh nuceného a přirozeného větrání. Distribuce vzduchu, prvky větracích zařízení. Návrh potrubní sítě. Požární ochrana. Projektování VZT systémů.
Osnova cvičení
Procvičení témat: Hygienické požadavky na větrání. Výpočet přirozeného větrání. Návrh větracího zařízení pro odvod tepla a škodliviny. Výkony výměníků tepla vč. ZZT. Distribuce vzduchu v prostoru. Návrh potrubní sítě.
Literatura
NOVÝ R., Technika prostředí. Vydavatelství ČVUT. Praha 2000.
CHYSKÝ J., HEMZAL K. a kol. Větrání a klimatizace. Technický průvodce. Bolit Brno. 1993.
Požadavky
Znalost témat: Hygienické požadavky na větrání. Druhy větracích systémů. Základní výpočtové údaje. Návrh nuceného a přirozeného větrání. Distribuce vzduchu, prvky větracích zařízení. Návrh potrubní sítě. Požární ochrana. Projektování VZT systémů.
Klíčová slova
větrání, klimatizace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 1:32 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)