Vzduchotechnika (2162115)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:15.04.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní principy větrání a klimatizace. Podklady pro návrh systémů. Systémy přirozeného větrání,nuceného větrání, klimatizace - výkony, funkce.
Osnova
Vnitřní tepelné prostředí, kvalita ovzduší. Tepelná zátěž větraných a klimatizovaných prostorů. Vlhký vzduch a jeho úpravy. Aerodynamika větrání (proudění v prostoru, ve vzduchovodech, ventilátory). Základy filtrace vzduchu. Přirozené větrání. Místní odsávání. Celkové nucené větrání. Vzduchový klimatizační systém.
Osnova cvičení
Procvičování témat: Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů. Vlhký vzduch a jeho úpravy. Proudění vzduchu v prostoru, vyústky. Proudění ve vzduchovodech, ventilátory. Přirozené větrání. Nucené větrání. Vzduchový klimatizační systém.
Literatura
- DRKAL,F.;LAIN,M.;SCHWARZER,J.;ZMRHAL,V.: Vzduchotechnika.Praha: Evropský sociální fond, 2009.
- DRKAL,F.;LAIN,M.;SCHWARZER,J.;ZMRHAL,V.: Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika. Praha: Evropský sociální fond, 2009.
- NOVÝ,R.a kol.: Technika prostředí. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006.ISBN 80-01-03492-5.
- CHYSKÝ,J.;HEMZAL,K. a kol.: Větrání a klimatizace.Technický průvodce. Brno: BOLIT B-Press, 1993.490 s.ISBN 80-901574-0-8.
- SZÉKYOVÁ,M;FERSTL,K;NOVÝ,R.:Větrání a klimatizace. Bratislava:JAGA GROUP, s.r.o., 2006. ISBN 80-8076-037-3.
- ASHRAE Handbook.Fundamentals.Atlanta: ASHRAE, Inc.,2005. ISBN 1-931862-71-0.
Požadavky
Znalost témat: Vnitřní tepelné prostředí, kvalita ovzduší. Tepelná zátěž větraných a klimatizovaných prostorů. Vlhký vzduch a jeho úpravy. Aerodynamika větrání (proudění v prostoru, ve vzduchovodech, ventilátory). Základy filtrace vzduchu. Přirozené větrání. Místní odsávání. Celkové nucené větrání. Vzduchový klimatizační systém.
Klíčová slova
Vzduchotechnika, větrací systémy, klimatizační systémy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2024, 16:13 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)