česky  čs
english  en
Letadlová technika (2221068)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:01.12.2010
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:7Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aerodynamické síly. Aerodynamické součinitele a podobnostní čísla. Principy modelových měření v aerodynamických tunelech. Obtékání leteckých profilů a křídel. Aerodynamické charakteristiky letounu v podzvukovém, transsonickém a supersonickém proudu. Základní letové výkony bezmotorového a motorového letu (minimální a maximální rychlost, stoupací a klesací rychlosti, klouzavost, let v zatáčce, dolet). Stabilita a řiditelnost letu. Síly působící na letecké konstrukce. Tenkostěnné konstrukce a jejich namáhání. Letecké materiály. Přehled konstrukčních částí a systémů letounu (křídlo, ocasní plochy, trup, podvozek, řízení). Spolehlivost a způsobilost leteckých konstrukcí. Přehled charakteristik propulze. Klasifikace leteckých motorů, charakteristiky a oblasti použití. Letecké pístové a proudové motory, tepelné oběhy, pracovní látky a účinnosti. Přehled konstrukčních částí motoru. Modulové konstrukce. Regulace a řízení motorů. Diagnostika. Letecké vrtule. (Není určeno pro oborové studium Letadlová technika a pro oborové studium Letecký provoz)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)