Aerodynamika nízkých rychlostí (2221098)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:02.10.2097
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:7Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kinematika tekutin. Základní zákony vířivého proudění, potenciální proudění. Základní popisy proudění, skládání jednoduchých případů, konformní zobrazení. Mezní vrstva, základní vztahy vazného proudění, rovnice mezní vrstvy. Řešení laminární a turbulentní mezní vrstvy. Aerodynamické profily. Teorie profilů založená na komplexním potenciálu a konformní transformaci, metoda singularit. Vliv mezní vrstvy na vlastnosti profilů. Aerodynamika křídla, teorie nosné čáry. Prandtlova rovnice křídla. Glauertovo řešení, Multhopovo řešení. Schrenkova metoda, maximální vztlak křídla. Síly a momenty působící na křídlo, vzájemný vliv křídla a blízkých těles.(Pro oborové studium Letadlová technika)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.7.2024, 0:26 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)