česky  čs
english  en
Aerodynamika vysokých rychlostí (2221099)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Charakteristiky proudění stlačitelných tekutin. Základní zákonitosti proudění stlačitelných tekutin. Jednorozměrné proudění v trubicích. Potenciální popis rovinných a prostorových proudových polí. Aerodynamické charakteristiky leteckých profilů při podzvukovém obtékání. Transformace mezi podzvukovým a nízkorychlostním proudovým polem. Machovo kritické číslo v podzvukové oblasti. Podzvuková křídla, rozložení vztlaku, integrální charakteristiky podzvukových křídel. Šípové křídlo, křídlo o malé štíhlosti. Profil a křídlo v transsonické oblasti, vliv Machova čísla na aerodynamické charakteristiky profilů a křídel v transsonické oblasti. Prostředky ke snížení vlnové krize. Rovinné nadzvukové proudění. Prandtl-Meierova expanze, rázové vlny. Aerodynamické charakteristiky nadzvukových profilů. Křídlo v supersonickém proudu, transformace půdorysného tvaru křídla, rozložení vztlaku a aerodynamické charakteristiky křídel při nadzvukových rychlostech.
Osnova
Literatura
V. Brož: Aerodynamika vysokých rychlostí, skripta ČVUT, 1995
J. D. Anderson: Modern Compressible Falow, McGraw-Hill, Inc., 1982
Požadavky
Aerodynamika nízkých rychlostí.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)