Projekt II. (2222096)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:PRO2Schválen:02.01.2014
Platí do: ??Rozsah:0P+4C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Zadání Projektu II převážně vychází z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.
Koncepční návrh letecké konstrukce nebo její části, t.j. rešerše a sběr podkladů k zadanému úkolu, vytvoření systémového návrhu konstrukčního řešení, stanovení zatížení s ohledem na letecké předpisy a výběr rozhodujících případů pro dimenzování. Zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.
V případě zadání jiného charakteru (proudění, pevnostní analýza, technologie, experiment, space) bude zadání formulováno tutorem předmětu tak, aby bylo možno na něj navázat v předmětu Projekt III. Formální podmínky pro splnění požadavků na projekt jsou stejné jako u zadání konstrukčního charakteru.
Osnova
Osnova cvičení
Osnova bude stanovena tutorem předmětu podle zadání.
Literatura
? Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4
? V. Daněk: Projektování letadel, skripta VUT Brno, 1991,ISBN 80-214-0373-x
? Z. Kopřiva, J. Pávek: Konstrukce a projektování letadel I, ČVUT FS Praha, 1982
? Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu
Požadavky
Absolvování P a PV předmětů 1. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika.
Paralelní souběh s P a PV předměty 2. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika.
Klíčová slova
Koncepční návrh, konstrukce, zatížení, proudění, pevnostní kontrola, experiment
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 7:33 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)