česky  čs
english  en
Projekt II. - stavba letadel (2223203)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:04.05.2009
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Zadání Projektu II převážně vychází z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.
Pevnostní analýza 3D modelu sestaveného v rámci Projektu I, rozbor výsledků, úprava 3D modelu konstrukčního řešení a její opětovná verifikace pro stanovené zatížení. Zpracování finální verze 3D modelu a vytvoření potřebné dokumentace požadované zadavatelem. Zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.
V případě zadání jiného charakteru (proudění, pevnostní analýza, technologie, experiment) bude zadání formulováno tutorem předmětu tak, aby jím bylo možno navázat na předmět Projekt I. Formální podmínky pro splnění požadavků na projekt jsou stejné jako u zadání konstrukčního charakteru.
Osnova
Literatura
Podle zadání stanoví tutor předmětu.
Požadavky
Absolvování předmětů:
Matematika IV
Přenos hybnosti, tepla a hmoty
Pružnost a pevnost II
Pevnost letadel a motorů
Aerodynamika
Aerodynamika nízkých rychlostí
Mechanika letu I
Stavba letadel
Pohon letadel
Konstrukce a projektování letadel I
Letecké materiály
Spolehlivost letadlové techniky
Projekt - letadlová technika
Projekt I - stavba letadel
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)