Mechanika materiálu (2311016)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:02.10.2097
Platí do: ??Rozsah:3+2
Semestr:8Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy mechaniky kontinua. Dissipace energie v materiálu. Mechanika reálných vazeb, smykové a valivé tření. Vlnové děje v kontinuu. Náhodné procesy. Strukturní a extremní faktory lomového procesu. Lom kovů, kompozitů, keramiky, amorfních kovů. Elastická a elasticko-plastická lomová mechanika. Stanovení přípustných defektů v konstrukci.(Pro oborové studium Materiálové inženýrství)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.7.2020, 21:06 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)