Projektové řízení a marketing (2382093)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:MPMSchválen:23.03.2015
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Vyučující
Ing. Vladimír Žáček CSc. MBA.
Letní 2016/2017
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
Řízení projektů, trojimperativ, plánování projektů, Ganttův diagram, metoda CPM, rozhodovací stromy, marketingový mix, segmentace trhu, targeting, positioning, cenová politika, marketingová komunikace, distribuce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.11.2019, 6:27 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)