česky  čs
english  en
Projektování databázových systémů (2383048)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je zvládnutí základů teorie relačních databázových systému a získání praktic-kých dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.
Osnova
Základní pojmy databázových systémů. Návrh konceptuálního modelu databáze. Teorie re-lačního modelu dat. Normalizace schématu databáze a její využití při návrhu relační databáze. Návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Organizace dat. Dotazovací jazyk SQL. Řešení databázové aplikace s využitím moderního vývojového a databázového prostředí. Trendy v rozvoji databázových technologií.
1.Základní pojmy databázových systémů.
2.Návrh konceptuálního modelu databáze.
3.Teorie relačního modelu dat.
4.Normalizace schématu databáze a její využití při návrhu relační databáze.
5.Návrh relační databáze z konceptuálního modelu.
6.Organizace dat. Dotazovací jazyk SQL.
7.Řešení databázové aplikace s využitím moderního vývojového a databázového prostředí. Trendy v rozvoji databázových technologií.
Osnova cvičení
1.Úvod, základní pojmy.
2.Konceptuální modelování. Entitně-relační diagram
3.Transformace entitně-relačního diagramu na schéma relační databáze.
4.Relační model dat, struktura dat, integrita dat
5.Formalizace návrhu databáze
6.Jazyk SQL
7.Tvorba databázové aplikace v DB vývojovém prostředí
8.Vytvoření databáze
9.Vytvoření databáze
10.Tvorba obrazovkových formulářů
11.Tvorba tiskových sestav
12.Návrh aplikace
13.Prezentace řešení
Literatura
Riordan, R.M.: Vytváříme relační databázové aplikace. Praha : Computer Press, 2000. 280 s. ISBN 80-7226-360-9
Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Praha : Acade-mia, 1992. 313 s. ISBN 80-200-0177-8
Silberschatz, A., Korth H.F, Sudarshan, S.: Database System Concepts. Fourth Edition. Mc-Graw-Hill. 2002, 1064 p.
Hoffer, J.A., Prescott, Ma B., Mc Fadden, F.R.: Modern Database Management. 6 ed. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. 638 s. ISBN 0-13-033969-5
Požadavky
Návrh a vytvoření databázového systému.
Klíčová slova
Databáze, konceptuální model, relační model, normalizace dat, databázová aplikace, dotazo-vací jazyk SQL.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)