Environmental Engineering (E161004)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:07.09.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:EN
Anotace
Application of a theory in environmental engineering
Osnova
Indoor environmental factors, air pollution, heat losses, heat load, ventilation, air-conditioning, heating, noise reduction
Osnova cvičení
Practise: Indoor environmental factors, air pollution, heat losses, heat load, ventilation, air-conditioning, heating, noise reductio
Literatura
[1] Nový, R.: Technika prostředí. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03492-5.
[2] Bašta, J.: Documents of study:Introduction to building technology, Psychrometric chart.
Požadavky
Knowledge in area: factors of indoor environmental, air pollution, heat losses, heat load, ventilation, air-conditioning, heating, noise reduction
Klíčová slova
Indoor environmental factors, air pollution, heat losses, heat load, ventilation, air-conditioning, heating, noise reduction
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 20:31 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)