Heating (E161085)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:23.09.2010
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:EN
Anotace
Knowledge improvement from the field of heating of residential and industrial buildings. Designing of convective and radiant heating systems.
Osnova
Computation of total building heat-losses by EN, heat and fuel requirement. Designing and computation of parallel and counter flow two-pipe heating systems or single-pipe heating systems. Hydraulics of heating systems with respect to varied regulation of pumps. Small heat sources. Electric heating.
Osnova cvičení
Practise: Computation of total building heat-losses by EN, heat and fuel requirement. Designing and computation parallel and counter flow two-pipe heating systems or single-pipe heating systems. Hydraulics of heating systems with respect to varied regulation of pumps. Small heat sources. Electric heating.
Literatura
1. Bašta, J., Kabele, K.: Otopné soustavy teplovodní - sešit projektanta. Třetí přepracované vydání. STP 2008, ISBN 978-80-02-02064-6, 96 s.
2. Bašta, J.: Otopné plochy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2001. - 328 s. - ISBN 80-01-02365-6.
3. Bašta, J.: Hydraulika a řízení otopných soustav. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2003. - 252 s., 209 obr., ISBN 80-01-02808-9.
4. Bašta, J.: Fundamentals fo heating - selection.
Požadavky
Following requirements are demanded:
Computation of total building heat-losses by EN, heat and fuel requirement. Designing and computation of parallel and counter flow two-pipe heating systems or single-pipe heating systems. Hydraulics of heating systems with respect to varied regulation of pumps. Small heat sources. Chimneys. Electric heating.
Klíčová slova
heating, heating system, heat source, heating surface
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.7.2024, 1:02 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)