CAD 3 (2136033)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:18.04.2008
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Počítačová podpora konstruování na pokročilé úrovni. Vazba na předměty v základním studiu na ČVUT: ČMS I, ČMS II, Projekt
Osnova
Osnova cvičení
Tvorba ozubených a řemenových převodů a jejich kontrola, navrhování rámů, svařenců, skořepin, plechových výrobků, potrubních a kabelových rozvodů. , animace, montážní sestavy a jejich animace. Vytváření vlastních knihoven. Plochy.
Literatura
VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003
FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004
AUTODESK, Inc.: Autodesk Inventor 2008, San Rafael, California, 2008
Požadavky
Základních dovedností parametrického modelování, modelování adaptivních sestav. Parametrické propojení více součástí, odvozené sestavy.
Klíčová slova
převody, svařence, skořepiny, plechové díly, animace, knihovny
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 20:20 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)