česky  čs
english  en
Modelování konstrukcí metodou konečných prvků (2116032)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:21.05.2000
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní principy modelování detailů a konstrukcí MKP
Osnova
Základní principy modelování detailů a konstrukcí MKP. Rozhodovací procesy při volbě charakteru modelu, řešící procedury, typu elementu, materiálového modelu, MKP programu. Kontinuální kontra strukturní modely. Kombinované
modely. Zatížení, okrajové podmínky. Statická kontra dynamická analýza. Nelinearity. Stabilita. Hroucení. Interpretace
a verifikace výsledků. Úlohy vedení tepla, zpracování stochastických zatížení MKP.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)