česky  čs
english  en
Vybrané statě z čerpací techniky (2122022)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:28.05.2010
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen studentům v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, obor Energetika. Náplň předmětu navazuje na předchozí výuku v předmětu Čerpací technika. Studenti prohloubí své znalosti v oboru hydraulických strojů a čerpací techniky, zejména v oblasti projekce a provozu zařízení soudobé čerpací techniky.
Osnova
Metodika technické práce v oboru čerpací techniky.
Úplné charakteristiky komponent čerpacího systému.
Vliv vlastností čerpaného média na formování průtokové části čerpadel, členění lopatkových mříží hydrodynamických čerpadel.
Kriteria fyzikální podobnosti aplikovaná v oboru čerpací techniky.
Řízení provozu čerpadel v systémech čerpací techniky.
Stabilita provozu čerpacích zařízení, spouštění a doběh čerpadel.
Kavitace v čerpadlech a antikavitační opatření.
Problematika výškového situování čerpadel.
Vliv viskozity čerpané kapaliny na parametry hydrodynamických čerpadel.
Úvod do problematiky proudění a čerpání nenewtonských kapalin.
Zvláštnosti provozu čerpacího systému při dopravě heterogenních suspenzí.
Specifika projektování plastových potrubních systémů.
Hydrodynamický ráz v potrubních systémech a způsoby omezení jeho účinků.
Osnova cvičení
Řešení příkladů týkajících se daného přednášeného tématu.
Literatura
Melichar, J.: Úvod do čerpací techniky. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. 155 s., ISBN 978-80-01-05056-9

Melichar, J., Bláha, J.: Problematika soudobé čerpací techniky - vybrané partie. 1. vyd. Praha: Česká technika - Nakladatelství ČVUT, 2007. 265 s. ISBN 978-80-01-03719-5
Požadavky
Výhodou je absolvování předmětu Čerpací technika, ale mohou jej absolvovat všichni studenti, kteří mají zájem o detailnější informace k řešení specifické problematiky oboru čerpací techniky.
Klíčová slova
Čerpadlo, potrubí, hydraulický systém, čerpání kapalin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)