Mechanika tekutin A (212A500)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:10.03.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní rozdělení a vlastnosti tekutin. Mechanika tekutin a teorie fyzikální podobnosti. Eulerova rovnice hydrostatiky. Hydrostatika - rovnováha nestlačitelných tekutin. Rovnováha stlačitelných tekutin. Povrchové napětí a kapilární jevy. Základní rovnice jednorozměrového proudění tekutiny. Stacionární proudění nestlačitelných tekutin se ztrátami. Nestacionární proudění nestlačitelných tekutin. Základní rovnice pro vícerozměrová proudění. Potenciální proudění, vířivé proudění a zjednodušené teorie proudění vazkých tekutin. Obtékání a aerodynamika těles.
Osnova
1.Základní zákony hydrostatiky, tlak, Pascalův, Archimedův zákon, síla na stěnu.
2.Eulerova rovnice hydrostatiky a její integrace, absolutní a relativní rovnováha.
3.Základy hydrodynamiky. Základní zákony. Měření tlaku, rychlosti a průtoku.
4.Základy podobnosti v hydro a aerodynamice, podobnostní čísla.
5.Proudění laminární a turbulentní, přechod do turbulence.
6.Základy proudění v trubicích a kanálech. Výtok z nádob, ztráty, jednorozměrové 7.proudění v trubici kruhového i nekruhového průřezu se ztrátami.
8.Integrální věty o změně toku hybnosti a momentu toku hybnosti, síly na stěnu.
9.Složitější případy proudění, princip lopatkových strojů, čerpadla a turbíny.
10.Základy obtékání těles. Mezní vrstva a její odtržení.
11.Informace o možnostech řešení vícerozměrových úloh. Aerodynamické charakteristiky obtékaných těles, vztlak, odpor, polára.
Osnova cvičení
Literatura
Nožička, J.: Mechanika tekutin. Vydavatelství ČVUT. Praha
Požadavky
Klíčová slova
mechanika tekutin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 26.10.2020, 20:07 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)