česky  čs
english  en
Technika prostředí (2161004)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:28.04.2011
Platí do: ??Rozsah:3+2
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aplikace základních poznatků z oboru techniky prostředí.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Richard Nový CSc.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2017/2018
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2016/2017
doc. Ing. Richard Nový CSc.
Zimní 2016/2017
Osnova
činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Osnova cvičení
činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Literatura
[1] Nový, R.: Technika prostředí. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03492-5.
Požadavky
Zvládnutí problematiky: činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Klíčová slova
tepelné ztráty, tepelná zátěž, větrání a klimatizace, vytápění, snižování hluku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)