česky  čs
english  en
Experimentální aerodynamika (2221231)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:EADSchválen:22.05.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Modelová podobnost v mechanice tekutin. Měření základních fyzikálních veličin proudící tekutiny. Aerodynamické tunely a experimentální zařízení pro aerodynamiku nízkých a vysokých rychlostí. Měření aerodynamických sil a momentů, korekce výsledků měření. Základní měření v lopatkových strojích. Zviditelňování proudění tekutiny.
Osnova
1. Modelová podobnost v mechanice tekutin.
2. Návrh aerodynamického experimentu na základě podobnostní analýzy.
3. Aerodynamické tunely a experimentální zařízení pro aerodynamiku nízkých rychlostí.
4. Aerodynamické tunely a experimentální zařízení pro aerodynamiku nízkých rychlostí.
5. Aerodynamické tunely a experimentální zařízení pro aerodynamiku vysokých rychlostí.
6. Metody měření základních fyzikálních veličin proudící tekutiny (tlak, rychlost, teplota).
7. Metody měření základních fyzikálních veličin proudící tekutiny (tlak, rychlost, teplota).
8. Uspořádání modelů pro měření v aerodynamickém tunelu.
9. Měření aerodynamických sil a momentů.
10. Zpracování dat a korekce výsledků měření.
11. Zpracování dat a korekce výsledků měření.
12. Vizualizace proudění tekutiny.
13. Vizualizace proudění tekutiny.
14. Základní metody měření v lopatkových strojích.
Osnova cvičení
1. Návrh aerodynamického experimentu na základě podobnostní analýzy.
2. Návrh aerodynamického experimentu na základě podobnostní analýzy.
3. Praktické seznámení s laboratořemi pro aerodynamiku nízkých rychlostí.
4. Praktické seznámení s laboratořemi pro aerodynamiku nízkých rychlostí.
5. Praktické seznámení s měřením tlaku, rychlosti a teploty v proudící tekutině.
6. Praktické seznámení s měřením tlaku, rychlosti a teploty v proudící tekutině.
7. Praktické seznámení s metodami HWA, LDA a PIV.
8. Praktické seznámení s měřením aerodynamických sil a momentů v aerodynamickém tunelu, s vyhodnocováním výsledků měření a s prováděním korekcí výsledků měření.
9. Praktické seznámení s laboratořemi pro aerodynamiku vysokých rychlostí.
10. Praktické seznámení s laboratořemi pro aerodynamiku vysokých rychlostí.
11. Praktické seznámení s metodami vizualizace při aerodynamickém experimentu.
12. Praktické seznámení s metodami aerodynamických měření v lopatkových strojích.
13. Prezentace nejvýznamnějších českých a zahraničních aerodynamických laboratoří.
14. Prezentace nejvýznamnějších českých a zahraničních aerodynamických laboratoří.
Literatura
- Milan Jirsák: Experimentální zařízení a metody v mechanice tekutin, ČVUT Praha, 1977
- Petr Šoch, Jiří Vrátný: Experimentální metody v mechanice tekutin I., ČVUT Praha, 1987
- Petr Šoch, Jan Mařík: Mechanika tekutin, ČVUT Praha, 1989
- Jiří Nožička: Analogové metody v proudění, Academia Praha, 1967
- Radoš Řezníček: Vizualizace proudění, Academia Praha, 1972
Požadavky
Mechanika tekutin
Klíčová slova
Experimentální aerodynamika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)