česky  čs
english  en
Letecké konstrukce (2222029)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:27.05.2010
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:ZKredity:6
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na získání základních poznatků z oboru stavby letadel, Jsou probírány typické materiály používané v letecké technice. Navazuje rozbor zatížení leteckých konstrukcí, zavedení pojmu násobek zatížení a obálky zatížení od obratů a poryvů. Jsou objasněny základní pojmy jako bezpečnost, spolehlivost a jejich vazba na letecké předpisy. Jsou prezentovány základní případy zatížení tenkostěnných konstrukcí a jejich dimenzování. Je podán přehled o konstrukci a funkci základních konstrukčních celků.
Osnova
1.Úvod do letadlové techniky. Historie oboru. Dělení letadel a hlavní části letadel.
2.Letecké materiály. Kovové a nekovové materiály.
3.Síly působící na letoun. Násobek zatížení.
4.Obratová a poryvová obálka násobků zatížení.
5.Zatížení základních konstrukčních celků
6.Nosná soustava (vlastnosti a konstrukce křídel).
7.Mechanizace křídel. (vztlaková mechanizace, kormidla příčného řízení, brzdící klapky).
8.Ocasní plochy. Podélná a stranová stabilita, řiditelnost
9.Trupy a kabiny letounů. Přistávací zařízení (podvozky, tlumiče, brzdy).
10.Tenkostěnné letecké konstrukce a jejich namáhání
11.Stabilita tenkostěnných konstrukcí
12.Bezpečnost, spolehlivost a způsobilost leteckých konstrukcí. Letecké předpisy.
13.Dimenzování leteckých konstrukcí
Literatura
S. Slavík: Stavba letadel, skripta FS ČVUT, 1997
Požadavky
Bez požadavků.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)