česky  čs
english  en
Navigace a systémy řízení letu (2222032)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:NSRLSchválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje s praktickou aplikací navigace pro provedení letu.
Osnova
1. Úvod, navigace magnetická, magnetický sever, zeměpisný sever, kompasový sever.
2. Tvary zeměkoule. Rozměry referenčních elipsoidu. Souřadnicové sítě. Velké a malé kružnice. Loxodroma a ortodroma. Konvergence.
3. Obecná navigace, mapy, čas, vliv větru.
4. Radionavigace, principy, dosah.
5. NDB, VOR, DME, ILS.
6. Praktické využití radionavigace, vedení letounu, přesnost určení polohy a požadavky na spolehlivost v jednotlivých fázích letu.
7. Prostorová navigace, RNAV, PRNAV.
8. Satelitní navigace, multilaterace, SSR.
9. Využití více zdrojů informací k navigačnímu vedení letadla, Kalmánova filtrace.
10. Systémy řízeni letu, autopilot, mody autopilota.
11. FMC.
12. GPWS, ACAS.
13. Opakování.
Osnova cvičení
1. obecná navigace
2. obecná navigace
3. radionavigace
4. radionavigace
5. radionavigace
6. prostorová navigace
7. prostorová navigace
8. prostorová navigace
9. řízení letounu
10. FMS
11. Řízení letu po trati
12. Opakování
13. test
Literatura
? Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2006
? Prof. Ing. František Vejražka, CSc. - Letecké radiové navigační systémy
? Ing. Ludvík Kulčák, CSc. - Zabezpečovací technika I,II, Klasické prostriedky zabezepečovacej leteckej techniky
Požadavky
Matematika I
Klíčová slova
navigace, systémy řízení letu, CNS, družicová navigace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)