česky  čs
english  en
Numerické metody v mechanice (2222040)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:15.03.2016
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na aplikace numerických výpočtů problémů proudění, pružnosti a pevnosti a mechanismů v letadlové technice. Součástí předmětu je seznámení s moderními softwarovými balíky pro numerická řešení úloh proudění a pružnosti a pevnosti.
Osnova
1. blok (1. - 5. týden): Numerické řešení proudění tekutin
Matematické modely proudění, Eulerovy a Navierovy-Stokesovy rovnice a jejich vlastnosti, numerické řešení úloh pro subsonické a supersonické potenciální proudění, základní typy numerických řešičů, diskretizační schémata. Modelování turbulence. Modelování geometrie, tvorba výpočetní sítě. Stabilita řešení, konvergence. Zpracování výsledků, optimalizační metody.
2. blok (6. ? 9. týden): Metoda konečných prvků v pružnosti a pevnosti
Nosníkové prvky, 1D geometrie, 3D kinematika. Zobecněné síly a posuvy. Skořepiny, skořepinové elementy, klasifikace skořepinových prvků. MKP výpočty laminátů. Výpočet modálních vlastností. Použití MKP v aeroelasticitě.
3. blok (10. ? 13. týden): Numerická řešení mechanismů
Tvorba mechanického modelu, tuhá a poddajná tělesa, propojení s MKP. Typy okrajových podmínek a jejich aplikace. Definice pohybů těles a jejich vazeb.
Osnova cvičení
1. blok (1. - 5. týden): Numerické řešení proudění tekutin
Praktické cvičení ? tvorba modelu a sítě, 2D úloha, 2D úloha se stlačitelností, 3Dmodel ? vnější proud, turbulentní modely, zpracování výsledků, optimalizační metody.
2. blok (6. ? 9. týden): Metoda konečných prvků v pružnosti a pevnosti
Praktické cvičení - 1D, 2D, 3D prvky, skořepiny, skořepinové elementy. MKP výpočty laminátů. Výpočet modálních vlastností. Použití MKP v aeroelasticitě.
3. blok (10. ? 13. týden): Numerická řešení mechanismů
Tvorba mechanického modelu, propojení s MKP. Aplikace okrajových podmínek, definice pohybů těles a jejich vazeb.
Literatura
J. Fürst, K. Kozel: Numerická řešení problémů proudění I, skripta ČVUT, 2001
J. Fořt, K. Kozel: Numerická řešení problémů proudění II, skripta ČVUT, 2002
J. Fořt, K. Kozel, P. Louda, J. Fürst: Numerické metody řešení problémů proudění III.,ČVUT, 2004.
Kanócz, A. Španiel, M.: Metoda konečných prvků v mechanice poddajných těles. ČVUT v Praze, 1998 Slavík J., Stejskal V., Zeman V.: Základy dynamiky strojů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.
Stejskal V., Bauma V., Vampola T.: Kmitání mechanických soustav ? doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2003.
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
CFD, MKP, numerické řešení, proudění, Navier-Stokesovy rovnice, proudění podzvukové, nadzvukový, potenciální, numerické řešitelům, modelování turbulence, výpočetní síť, stabilita, optimalizační metody, metody konečných prvků, nosníkové prvky, skořepina, skořepinové prvky, lamináty, modální vlastnosti, aeroelasticita
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)