česky  čs
english  en
Letecké vrtule (2222049)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:LVSchválen:21.04.2017
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Kinematika obtékání vrtulového listu, síly a momenty na vrtulovém listu, výkon vrtulí spotřebovaný, charakteristiky vrtule, režimy práce vrtule, výběr vrtule (adaptační součinitel), tahové křivky pevné a stavitelné vrtule, teorie ideálního propulzoru, impulzová teorie, teorie izolovaného elementu listu, virová teorie.
Vyučující
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Kinematika obtékání vrtulového listu
2. Síly a momenty na vrtulovém listu
3. Vztahy pro tah a výkon vrtule
4. Aerodynamické charakteristiky vrtule
5. Aerodynamické charakteristiky vrtule
6. Režimy práce vrtule
7. Výběr vrtule (adaptační součinitel)
8. Tahové křivky pevné a stavitelné vrtule
9. Teorie ideálního propulzoru
10. Impulzová teorie
11. Teorie izolovaného elementu listu
12. Virová teorie
13. Výpočty vrtulových charakteristik
Osnova cvičení
1. Tahová křivka pevné vrtule
2. Tahová křivka stavitelné vrtule
3. Výběr vrtule
4. Impulzová teorie
5. Listová teorie
6. Vírová teorie
7. Výpočet charakteristik vrtule
Literatura
- J. Švéda: Teorie vrtulí a vrtulníků, skripta VAAZ Brno, 1962
- V. L. Alexandron: Letecké vrtule, SNTL Praha, 1954
- Benda L.: Metoda Aerodynamického výpočtu vrtule, VZLU zpráva, 1979
- Huječek, Vrtule, CERM, 2004, ISBN: 80-7204-363-3
Požadavky
Aerodynamika I
Klíčová slova
Vrtule, vrtulové charakteristiky, vrtulový list, tah, výkon
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)